menu

מאמרים

קטגוריות

מאמרים

גשרי קור
בבית ישראלי שלד המבנה בנוי מבטון שהוא מוליך טרמי טוב ואם לא נדאג לבידודו בצורה אנו נקבל תופעה שנקראת ´גשרי קור´
איפה נמקם את המחסן?
מיקום המחסן ישפיע מאוד על היכולת שלו להחזיק מעמד לטווח ארוך וכמובן על האפשרות לשרת אתכם בנוחות גדולה יותר.
אתרים מומלצים
   
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111