menu

מאמרים

קטגוריות

מאמרים

לסייע לילד לעוף לבד ולמצות את היכולות שלו
מה המטרה של בתי הספר, תוצאות המבחנים או לעזור לכל תלמיד לגלות במה הוא הוא טוב ומוכשר. ומה כל זה קשור לאדריכלות?
   
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111