menu

מאמרים

קטגוריות

מאמרים

איך בוחרים מגרש טוב
אם עושים בסיס טוב השאר זה כבר משחק ילדים. זה נכון לכל דבר בחיים. כשבאים לבנות בית חושבים שהבסיס זה היסודות של הבית. זה נכון, אבל זה מתחיל עוד קודם, בניית בית לא מתחילה בבניית יסודות.
הפרד ומשול זאת כל התורה כולה
חלל הבית מורכב בעיקרו מחלל פרטי ומחלל ציבורי. בהיבט הקלאסי חלוקה נכונה עושה הפרדה מלאה בין החלקים כדי לשמור על צביונו של כל חלק.
מה זה קובץ DWG ?
   
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111