menu

מאמרים

קטגוריות

מאמרים

תכנון נוף
תכנון נוף היא אומנות המשלבת שימושיות ויופי, תוך התחשבות ברושם הסופי שיווצר עד לקבלת נוף מתוכנן ומסודר היטב. נוף נוצר על ידי תכנון המאפשר ניצול מוצלח של השטח בצורה הנאה ביותר.
היטל השבחה
היטל ההשבחה, הוא מס המוטל בגין השבחת נכס במקרקעין.
פיקוח - על? יש דבר כזה
מהות העבודה האדריכלית הלכה למעשה היא מרגע הגשת התכניות לוועדה אל שלבי הביצוע ועד לשלבי הסיום של בניית בית פרטי. במאמר זה נסביר מהי תוכנית עבודה ומהו פיקוח-על.
תודה!
מחירון אדריכלים
שכר טרחה מומלץ לאדריכלים
אדריכלים מומלצים - כיצד לבחור אדריכל ?
כיצד לבחור תוכנית בנייה אדריכלית
טפסים וחוזים שונים
מילון מונחים
הסכם התקשרות בין שבלול לבין רוכש תכנית אדריכלית באתר שבלול
הסכם התקשרות בין שבלול לבין רוכש תכנית אדריכלית באתר שבלול
איך מחפשים אדמה או קרקע לבניית בית פרטי ?
צעד אחר צעד לקראת רכישה של מגרש לבנייה
האם המגרש נמצא במקום בו אתם רוצים להקים בית? האם טופוגרפיית המגרש ביחס למדרכה/כביש מישורית, עולה או יורדת? האם ישנם כיווני נוף האם הנוף קרוב או רחוק? האם עבודות פיתוח השטח יידרשו משאבים גדולים? האם צורתו הגיאומטרית של המגרש, מלבנית מרובעת או משולשת או אולי עגולה כי הוא נמצא בפינת הרחוב?
תהליך הוצאת היתר מול הרשויות - שלב א´
הכנת פרוגראמה אדריכלית
איך בוחרים אדריכל ?
איך ומתי בוחרים אדריכל לתכנון בית פרטי, מה שכר הטרחה המקובל, ואיך עושים זאת?
   
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111