אדיב כהן - אדריכלות ועיצוב פניםרב שנתיחיפוש במאגר תוכניות אדריכלות ובניה

לפי מספר תוכנית אדריכלאופי המבנהנתוני המגרש מס' מפלסיםמס' חדרי שינהשטח בית מ- עד- אורך בית מקסימלי-רוחב בית מקסימלי-
תוכנית אדריכלית מס' ADC-6823
 שטח 200 מ”ר 
  מס' מפלסים 2 מס' חדרי שינה 4
details
הוסף למועדפים
תוכנית אדריכלית מס' ADIVCOHEN-2826
 שטח 156 מ”ר 
  מס' מפלסים 1 מס' חדרי שינה 4
details
הוסף למועדפים
תוכנית אדריכלית מס' DA-8989
 שטח 160 מ”ר 
  מס' מפלסים 1 מס' חדרי שינה 4
details
הוסף למועדפים
תוכנית אדריכלית מס' DA-9028
 שטח 186 מ”ר 
  מס' מפלסים 1 מס' חדרי שינה 5
details
הוסף למועדפים
תוכנית אדריכלית מס' DA-1377
 שטח 201 מ”ר 
  מס' מפלסים 2 מס' חדרי שינה 3
details
הוסף למועדפים
תוכנית אדריכלית מס' DA-2086
 שטח 269 מ”ר 
  מס' מפלסים 2 מס' חדרי שינה 5
details
הוסף למועדפים
תוכנית אדריכלית מס' DA-1945
 שטח 181 מ”ר 
  מס' מפלסים 1 מס' חדרי שינה 3
details
הוסף למועדפים
תוכנית אדריכלית מס' DA-4068
 שטח 146 מ”ר 
  מס' מפלסים 2 מס' חדרי שינה 4
details
הוסף למועדפים
תוכנית אדריכלית מס' DA-4024
 שטח 224 מ”ר 
  מס' מפלסים 2 מס' חדרי שינה 4
details
הוסף למועדפים